Det er fortsatt strengt nødvendig at vi overholder smittevernreglene nøye, selv om vi bor i et område som har lite smitte så langt. Erfaringen viser at menigheten har vært flinke i så måte, bortsette fra ved utgan etter messe. Kirkevertene skal derfor fra nå av også lede folk ut av kjerka.

Smittevernopplegget medfører at det maksimalt kan være 50 personer pr kirkelige handling. Vi kan ikke bruke sprit eller såpevaske på inventaret, men må stole på at eventuell smitte dør ut når det går minst en uke mellom to kirkelig handlinger.

Dette medfører at vi ved konfirmasjonen klokken 1200 lørdag den 26. september bare har plass til  den nærmeste familie, noe vi ber menigheten respektere. Familiene skal levere lister på forhånd og kirkevertene anviser plass i kjerka. Folk med forkjølelses/feber kan ikke delta.

Vi ser også at sangkvelden i kirken må flyttes fra onsdag 30.09 til onsdag 25.10  for ikke å komme for nært til annen kirkelig handling.

Endelig må vi be om tilbakemelding på en annen, viktig sak:

Menighetsrådet har vedtatt at vi ønsker å fortsette med samme gudstjenesteordning og liturgi som vi i praksis har hatt uendret i flere tiår. Det foreligger flere nyere opplegg, men vi i menighetsrådet har ment at det er best å holde seg til noe vi vet alle kjenner-  og trives med. Det er også i samsvar med anbefalingene fra sentralt hold.

Jeg ber derfor om at de menigheten som ikke støtter menighetsrådet vedtak, tilkjennegir dette pr post til meg ( eween@online.no- eller tf 91 850 825) innen 1. oktober.

Egil Ween, leder Kvikne Menighetsråd