Fra venstre: Sanne, Vilja og Pernille

Tre spente førsteklassinger møtte opp til første skoledag den 15.august 2022.
Egene pulter med eget navn var på plass, og da vi besøkte dem var de godt igang!

Vi ønsker dem alle lykke til med 10 år skolegang!