Oppdatering 6.juli: Ya bru er åpnet for trafikk i dag.
Nå er det bare litt asfaltering og finpussing igjen, og hvis alt går etter planen åpnes brua i morgen (5.juli) for trafikk. Det første som vil bli prioritert etter at trafikken er i gang på den nye brua, blir å få åpnet undergangen for gående og syklende så det igjen blir trygt å passere riksveien som myk trafikant. Den nye brua er bredere enn den gamle og bedre tilpasset til dagens trafikk og kjøretøy. Den er også bygget på en ny måte og er ett pilotprosjekt i brubygging. Brua ser veldig solid ut og vil forhåpentligvis stå støtt i mange år.

Etter sommerferien begynner arbeidet med ei strekning oppover «Åsenga» så det blir ikke helt slutt på veiarbeid på Kvikne.