Yset Vel og Huslaget Bjørklund


Yset Vel og Huslaget Bjørklund er en frivillig forening. Vi har som hovedoppgave å drifte/vedlikeholde Bjørklund forsamlingslokale. I tillegg organiserer vi opprydding i nærområdet før 17. mai, og setter ut/vedlikeholder benker rundt om i bygda.

2022 har heldigvis vært et bedre år når det gjelder mye, også med tanke på arrangementer for oss som prøver å få inn litt penger til forsamlingshusene i bygda. I Bjørklund hadde vi tre runder med quiz og en fest i sommer, og folk var utrolig flinke til å støtte opp om dette.

Det første hovedmålet vårt er fortsatt å få skiftet taket. Selv om vi fikk inn bra med midler i sommer, er det fortsatt en god vei å gå før vi blir ferdige med det. Vi planlegger romjulsfest, og kanskje får vi til en påmeldingsfest med mat og musikk på nyåret en gang. Vi har også sendt søknad til Sparebankfondet.

I tillegg til dette, sender vi årlig ut en forespørsel om støttekontingent. Kontingenten er en kjærkommen inntekt til foreningen. Det er ikke bare store byggeprosjekter som må finansieres, vi har også, som alle andre, løpende utgifter som strøm og forsikring, i tillegg til løpende vedlikehold.

 

Kontingenten er selvsagt frivillig, det samme er også beløpsstørrelsen.

Vi tar gjerne imot forslag på tiltak Yset Vel kan ta tak i. 

 

På forhånd takk! Fra styret i Yset Vel og Huslaget Bjørklund.

Eli Estensgård 408 55 834

Ola Rønning      917 71 213

André Granvold 952 48 044

Støttekontingent 2022

Betal til:

YSET VEL OG HUSLAGET BJØRKLUND

Bankkonto

1895 40 26996

v/ Ola Rønning

Vipps

549453

Vollanveien 261

2512 KVIKNE

Forslag på beløp

250,-