Forsamlingshuset Bjørklund er etterhvert blitt et aldrende hus, og nå trengs det nytt tak for å stoppe vannlekkasjer. Styret i Yset Vel/Bjørklund har derfor planer om å få skiftet taket så raskt som mulig, og håper at mange er villige til å gi et ekstra tilskudd for å få nok midler til det nye taket. – Det trengs både nytt undertak i tillegg til selve taket, og arbeidet er tenkt utført på dugnad, opplyser styret. De håper bedrifter, lag og foreninger og privatpersoner ser verdien av å ha Bjørklund som forsamlingshus og at de vil være med å bidra. De sender ut giro med frivillig kontigent hvert år, og er glade for alle som betaler støttekontigenten, men nå trengs det mer enn det den bringer inn.

Huset har fått innlagt vann/kloakk og toaletter, nytt kjøkken, skiftet ut deler av gulvet i salen pga. lekkasje, utvendig maling og diverse andre utbedringer etter at Yset Vel tok over Bjørklund. Forsamlingshuset passer ypperlig til små og mellomstore selskaper, og styret arrangerer fest i huset hver jul. På grunn av Covid 19 har det vært lite arrangementer og utleie av huset, og dermed lite inntekter til huslaget.

Ønsker du å bidra til nytt tak finner du betalingsinformasjon her.