21.oktober 2022: Vi har mottatt melding fra mattilsynet om at haren som ble sendt inn er ferdig testet, og at resultatet var positivt.

Det er funnet ihvertfall to døde harer på Kvikne i det siste, så en kan anta at det muligens er harepest i bygda. En av harene er sendt til Mattilsynet for obduksjon, men vi har ikke fått noe resultat ennå. Ettersom det er bekreftet harepest både på Oppdal (Fagerhaug) og Røros så er det ganske sannsynlig at det er harepest her også. Husk å ikke drikk vann fra elver og bekker, da det kan gi smitte. Ved funn av døde harer er det viktig å ikke ta på de, bruk eventuellt engangshansker. Kvikne Utmarksråd vil gjerne ha beskjed hvis flere finner døde harer, les mer om harepest på Utmarksrådets nettside.

Denne haren ble funnet på Yset 29/9 og sendt inn til obduksjon.