Nå er det tid for årets reinsjakt, og Ingebrigt Storli har sendt oss dette bildet
fra fjorårets jakt. Det ser ut som Arne Bekken var fornøyd med fangsten.
For å få info om hvor reinen er observert
kan man ringe til villreintelefonen:  820 820 90