Gråhøbua er ett av stedene som er med på årets FYSAK-turer. Her kan man gå inn
å stemple og ta seg en velfortjent hvil. En fin tur å gå fra Kvikne Kobberverk,
og kanskje finner man litt multe på turen også.