Trenger du skyss med snøskuter kan man leie noen som har løyve til å kjøre.

Navn Tlf
Arnfinn Frengstad 901 29 004
Rune Storli 995 85 227
Kviknehytta 906 65 896
Kjetil Moen 920 21 162