Fra venstre: Ludolf Berg, leder i Tynset Bondelag, Roar Hokstad fra Sparebanken Hedmark,
Marit Mjøen Solem og Arnstein Solem og  Ann Brudevoll, Sparebanken Hedmark.
Lille Ingrid var også med og tok i mot blomster!

Under Tynsetmart`n ble det før første gang delt ut en Landbrukspris.
Denne prisen skulle gå til noen som markerer landbruket på en positiv måte.
Vinnere ble Marit og Arnstein Solem!
Med sin storsatsing på moderne sauefjøs,
samt utviklingen av GPS-basert sporingsenhet for dyr, ble de enstemmig valg blant juryen.
Her er bilde av dem.

Kvikne.no gratulerer med prisen!