Nå er en ny turvei mellom Mosvollan og Vollenget nesten ferdig. Det mangler bare litt
grusing, så er en fin veistrekning klar til bruk for myke trafikanter. Tidligere var det kun en smal
sti langs elva, men nå får spreke turgåere god plass på turen.
Veien er ikke beregnet for motorisert ferdsel.