Foto: Kari Nystuen

Vegar Hyttebakk har på oppdrag av Stiftelsen Vollan Gård utarbeidet en rapport om den gamle pilgrimsleia fra
Sparsjøvollan til Kongsvarden. Nå har prosjektet fått midler, så videre kartlegging
og tilrettelegging av Kvikneleia kan fullføres.
Den 14 juli kl. 11.00 blir det arrangert informasjonsmøte på Vollan Gård.