Foto: Kari Nystuen

Lørdag 9.juni ble 12 flotte ungdommer konfirmert i Kvikne Kirke.
Vi gratulerer og ønsker konfirmantene lykke til med framtia!