Styret i Kvikne Utvikling inviterer alle til bygdemøte torsdag 1.september i Samfunnshuset.
Der vil det bli tatt opp aktuelle temaer og det er også invitert gjester som vil informere om sine fremtidsutsikter mm.

Se programmet for møtet her.

Se referat fra bygdemøtet her.

(Anne Laila Fossum var ikke til stede da bildet ble tatt.)