Lov Kvikne IL 2022 

Loven ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 08.07.2022.