Leder : Anne Mette Grøtli, mob 970 75 344, epost: amgrotli@hotmail.com

Nestleder: Harald Svergja

Sekretær: Stig Rune Stai, mob 419 31 199

Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen, mob 419 33 108

Styremedlem: Eystein Bekken

Styremedlem: Anne Kari Frengstad

Styremedlem: Ann Kristin Stai Frengstad

Vara: Bård Bjørsagård

Kontrollutvalg: Frode Flaa og Andreas Hylen. Vara: Kjetil Frengstad.

Valgkomité: Kari Åse Aakerli Stai og Conrad Schärer. Vara Marith Granby.

(oppdatert etter årsmøtet 28.03.2022)