Årets FYSAK-kort kan leveres inn på Coop Marked Kvikne.