Mandag 11.juli startet arbeidet med å rive den gamle skolen ved krysset der Plasseterveien tar av. Det gjøres fordi det skal bli ny avkjørsel til Plassertrveien lengre nord for der den har vært før. Dette har med trafikksikkerhet å gjøre, og reglene sier at det ikke skal være avkjørsler rett ved bruer. Litt trist at den gamle skolen blir borte, men god trafikksikkerhet er viktig.

Plankartet viser at det blir en liten s-sving på Plasseterveien.

Avkjørselen til Vollan blir kanskje også flyttet på, og tanken der er å flytte den litt mot sørøst. Mer om det kan man lese på siden til Tynset Kommune.