Samfunnshuset var fullt opp på folkemøtet 12.januar.

Arbeidsgruppa LEVENDE BYGDER har konstituert seg på Enan 03.01.2015
Gruppas grunnplanke: åpenhet, informasjon, involvering
Kvikne Utvikling har engasjert samfunnsviter og forsker Karl Johan Johannessen
i prosessen og analysearbeidet. Karl Johan er ansatt ved Høyskolen i
Trøndelag og KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling
Analysen skal være klar til Folkemøtet som avholdes mandag 12. januar, kl 19:30 i samfunnshuset.
Ordfører, partiledere, Helse-/ omsorgsjef og pressen blir invitert.

SISTE:

En foreløpig Kost-Nytte-analyse er utarbeidet.

Denne kan du lese her. (Pdf-fil)

Resultatet fra gruppearbeidet på folkemøtet kan leses her (PDF-fil)