Her er informasjon fra det nye styret i NØFF.

Etter at det gamle styret valgte å avslutte jobben med Norsk ørretfiskefestival har vi nå fått på plass et nytt
styre og nye samarbeidspartnere. Vi har som mål å videreutvikle festivalen og skape et godt arrangement
i årene fremover. Festivalen blir flyttet til 3. – 5. august. Denne helga er det det flere arrangement på
Kvikne (Sie Gubba-konsert og Vollandagan). Fiskefestivalen vil bli avholdt på lørdag 4. august med
premieutdeling under Vollandagan 5. august.
Festivalen er nå et samarbeid mellom Kvikne utmarksråd, Kvikne IL og Vollanstiftelsen.
Det nye styret består av Gjermund Rønning, Pål Bjørsagård og Kristoffer Flaa Sørensen.

 

Vil også takke det tidligere styret for jobben dem har gjort gjennom mange år.
Grunnlaget er lagt. Nå er det opp til oss å utvikle det videre.

 

Mer info kommer etterhvert og vi håper at så mange som mulig kan spre informasjon om at det blir fiskefestival.