Våren er kommet, og snøen har stort sett smeltet nede i bygda.
Tradisjonen tro så arrangeres det flere vår-ryddinger på dugnad nå i mai,
og vi oppfordrer flest mulig til å møte opp og bidra.