Det ble avholdt datakurs for «eldre». Mange syns det var greit å få opplæring i data!
Det var elever ved Kvikne skole som underviste.