Ønsker du å bo ett sted, der du har omtrentlig denne utsikten over Yset?
Muligheten blir snart betydelig større!
Tynset kommune har nå starter reguleringsplanen for Krullhaugjordet,
og området rundt, som dekker 148 daa.

Spennende utvikling av «Krullen» !