22.06.22.Fra Bjønnlimyra – Stortjønna – sørhellinga på Kletten til sørom sætra til Tronshaug, vidre sørover skoglia – Larslia og nesten til Taraldsbekken, retur over fjellet til Gardsjøen – Bjønnlimyra.
Noe sau til Storengen, Bård, Haakon og Elin ovenfor hyttene på Bjønnlimyra, mye sau spor i sæterveien over fjellet. Sprett med sau til flere eiere i skoglia fra Tronshaugsetra og sørover Larslia. Ser bra ut.

Skrevet av: KUR Ingebrigt