Ole-A gikk fra Saulia mot Bukkefallet, ingen sau. Ned langs Elsåa, spredt med sau. Ersjøkroken og ned til Sætersætra, en del sau ved Ersjøbrua og mange rundt sanketrøa ved sætra.

Skrevet av: Kjersti S Juveli