Innleid for beitelaget:
Sløbekkdalen. Opp langs elva fra stillbekkrya, kryssa litt i området mellom storfossen og sætra til Eli. Retur via Brandegglia.
Mye sau til Synnerstøa, to tikker til Ljosheim og noen til meg sjøl
Mye fine lam og fint beite

Skrevet av: Magne Rönning