Tilsyn: Lia opp fra Sæter Gård, saltstein Kvennbekken, over Kviknebrona, ned til Gardsjø, kjerreveien via flyvraket til hyttefeltet i Bjønnliåsen. Sauen stod høyt i lia, og er høyst sannsynlig på trekk innover. Litt virvar med lam, men ellers rolig. Flere hunder observert ved Gardsjø og mot hyttefeltet.

Skrevet av: Ole-Arthur