Lørdag 24/6:
Tilsynsrute Taraldshøa ned til saltplass Englia og retur. Observert stort brunt dyr, antatt jerv ved tjernet vest for trig punkt Taraldshøa. Denne løp hurtig nedover retning Englia setra. Ekstraordinært tilsyn organisert på kvelden. 9 personer deltok. Området gjennomgått, alt ser rolig ut. Om du trenger detaljer, ta kontakt.

Skrevet av: Ole-Arthur