25.06. TIlsyn, gipp lien fra Vollenget og videre videre innpå; Storkleiva, Litj-Innsjøen, Voll-Lykkja. Sau til R. Storli, H. Stai og M. Mjøen . Alt OK

24.06. Ekstrordinært tilsyn, kontrollerte en posisjon (bjelle-alarm) i Bjønnåslia. Sauen lå rolig i lien, sau tilhørende M. Mjøen og H. Stai

20. 06 Tilsyn: Øvre Dølvad og Orkla nedover. Sau til I. Hylen, C. Stai og M. Rønning. Alt OK

Skrevet av: KUR – Øyvind Lønnebotn