Saulia: Begynt å trekke en del sau inn i nedre kant av lia. Forholdsvis mye sau på vei innover veien fra Falkberget innover mot Elsåbrua. Lammetall stemte stort sett.

Skrevet av: sæter gård