27.07 Gått i området Nasjonalpark grensa, Grønntjønnan, oppover langs Ya, Tjoholtjønna. Generelt lite sau, noe sau til Conrad og noe fremmedsau. Lammetall ok. Såg en stor ku flokk (NRF) i sørenden av Tjoholtangen.

Skrevet av: Simen