Vi har ingenting unormalt å melde vedr beitesesongen så langt. De som går i området, har jeg bedt om å melde tilbake til meg hvis de ser noe unormalt.

Dvs områdene: Nappsjøen, Håmmårhøgda, Sverjesjøen, Sandfjellet, Falningsjøen nord.

Skrevet av: Jorulf