Fra beiteslipp til 1 juli har turene vært i området Åsen, uti beitet og innover til Grøntjønnan. Mye sau var noe tregere å komme seg innover iår, men de første var innpå setra den 16 juni. Da ble salt og gjerde satt opp. Det har vært en bedre start på sesongen for våre dyr iforhold til 2021 da bjørnen herjet i området.
19. juni. Emilie og Lea. Sverjesjøhøa. Gikk rett opp fra Koielibekken og mot toppen. Lite sau i fjellet ennå, mest innover veien. Så greit ut.
3 juli. Emilie og Lea Svartsjølikletten, Hestfjellet og trepunkten. Mye sau til Kåsen, så greit ut.
8 juli Emilie og Lea. Gikk fra Åsen til gammelveien og videre til Sverjevangen. Framover mot mot vinterparkeringa og mot Åsen. Endel egen sau og noe til Svergja. Noen hadde 1 lam for lite iforhold til merking, men det var noen som hadde med ekstra lam. Flere sauer i området og litt vanskelig å få den fulle oversikt.
10 juli. Ida, Kristin, Conrad og Lea. Grøntjønnan, lia mot Steinbekken. Oppi Grønhøa møtte oss på ei tekse med lam, grønn klave, grønt i øra. Uta Villaen speltekse med kvit klave med kryssing lam. Oppi lia og utpå Rabben våre, så greit ut.
19 juli Emilie og Lea. Tur oppå Ruv, møtte på Kåsensau, så greit ut.
21 juli.Ida, Emilie og Lea. Grøntjønnan. Gikk fra Villaen og over ryggen så en ser Tverrfjellet og videre mot Storya. Mest egen sau i lia ova setran sammen med den spelteksa med kvit klave.. Noen ukjente sau i området Ya. Så greit ut.
24 juli. Conrad og Lea. Grøntjønnan. Gikk oppover langs Eventjønnbekken og sjekka saltplassen på tur nedatt. Lite sau å sjå på den runden.
27- 29 juli. Ida,Nikolai og Lea. Gikk fra Gamma og opp til Ruv via Storkletten og Trepunkten. Opp mot Ruv sau til Kåsen. Så greit ut. Videre mye sau i Grønhøa og uti floen mot elva. Mye rundt setran og oppi lia. Mest åt oss og noe åt Kåsen. 28 juli tur inn til Steinbekken, møtte på noen egne sauer. Så greit ut.

Skrevet av: Conrad