Torsdags mårrån 29.07.2022.
Nåvdalen – Finndalen – Gammelseterkrokan – Vestsida på LitjSandfjellet ("innom gamle jervplasser")
Mye sau til Midt-Botnan og Kim Maurits, ser ok ut.

Skrevet av: KUR – Ingebrigt