Starta ved parkering sandbekkdalen, gikk opp og litt bortover falningsjølia, over Falningsjøhøa, ned åt langvatna, over kneppan, åt saltsteinen i sandbekkdalen, og nedat åt veien. 4 tekser med lam åt oss ved kneppan, lammeantall ok. Var med et sverja lam sammen med våre. Ei te tekse åt oss nedover lia åt sandbekkdalen, lammeantall ok. Ei tekse åt Conrad, og ei åt oss ved saltsteinen. Conrad si mangla ett lam, vår hadde begge sine, pluss et svart frammedlam. (gule merker).

Skrevet av: Simen