Gikk fra parkeringa på Russu inn til Russubotn og Nordytjønna og retur om Vedhundbolhøa. Så en del sau til Nergaard og noen ukjente (Budalssau?). Alt så greit ut ifht. merking.

Skrevet av: KUR-Kristin