Gikk fra Rødgrinda på nedsida av vegen innover til Svartsjøen. Her var en del sau til Schärer, Olsbakk og noe til Skogstad lengre inn mot Svartsjøen. Gikk retur i Svartsjølia, Sæterfjellet og Kjølen. Mye sau til Nergaard i Sæterfjellet, særlig rundt saltplassen ved gruvehølet. En del sau til Svergja over Kjølen. Alt så greit ut ifht. merking.

Skrevet av: KUR-Kristin