Gikk fra parkeringa i vestkant for falningsjøen, og inn til sætran. Sau til Grue opp mot hælfjellet, og i lia i høa ned mot sætran. Gikk så innover bak sverjesjøhøa, mot gåsengan. Sau til Grue sør i lia i baksida av sverjesjøhøa. Gikk så om gåsengtjønnan og til over til Hiåsjøen. Sau til Grue og ei gjeldtekse ved gåsengtjønnan. Mye sau til Grue i dalen i sørkant opp fra hiåsjøen.
Lammeantall ser bra ut.

Skrevet av: Simen