24. JULI
Gikk fra koielibekken, og et stykke opp i høa. Spredt med sau til Grue og conrad sør i lia sverjesjøhøa. Gikk så nedover mot totlundsætra, og ned til litj-Sverjesjøen. Noe sau åt Grue, og 5 fremmed gjeldtekser litt ova sætra. Gikk så nordover og opp i Håmmårhøgda. Mye sau til Grue og Buseth i lia ut mot Sandfjellstjønnan. Ett lam manglet. Gikk så om saltsteinan i Håmmårhøgda, og over åt Nappsjøen. Sau åt Grue nede ved Nappsjøen, og noe åt Buseth litt sør for sjøen. Der var det med et Grue-lam. Gikk så oppover dalen mot Frengstadtjønna, runna den, og gikk til Fossumvika. Gikk så i lia ut mot sverjesjøen og til demningen. En god del sau åt Grue og Buseth lengre oppover mot Frengstadtjønna, her var det med et lamt til Sondre. Ellers sau til Grue i lia ova bwf bua, og ved demningen.
Ble i dag funnet et kadaver av tekse i sverjesjøhølia, eier varslet

Skrevet av: Simen