27/7. Grøntjønnan, tur innover Hemrena og opp Hølbekken. Så etter ei bjølle som har vært rolig flere dager, ingen sau og ittnå å finne på turen. Mellom Russu og Gamma sau til Olsbakk, Kåsen og Leif. Fin morgentur.

Skrevet av: Conrad, Tor Håkon og Lea