Årsmøte Pensjonist-forbundet

Laster Arrangementer

ÅRSMØTE

PENSJONISTFORBUNDET KVIKNE

STED: KVIKNE FJELLHOTELL

TID: TORSDAG 1/7-2021 KL 16.00

SAKLISTE

  1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
  2. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
  3. ÅRSMELDING
  4. REGNSKAP
  5. BUDSJETT FOR 2021
  6. INNKOMNE FORSLAG
  7. VALG

FRASIGELSE AV VERV TIL VALGKOMITEENS LEDER PER BJØRSAGÅRD INNEN 26/6

FORSLAG TIL SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ ÅRSMØTET, MÅ VÆRE STYRETS LEDER I HENDE INNEN 26/6

ETTER MØTET SERVERES MIDDAG. PGA DETTE MÅ VI HA BINDENDE PÅMELDING TIL THORE TLF 90028217 ELLER SOLVEIG 40852996 INNEN 26/6

 

STYRET

Gå til toppen