Pensjonistforbundet Kvikne

Pensjonistforbundet Kvikne2023-10-25T21:24:27+02:00

Pensjonistforbundet Kvikne ble stiftet i 1993. Formålet er først og fremt å skape et forum for pensjonsister. Som det går frem av vedtektene (klikk her) er medlemmene tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Dermed bidrar den enkelte medlem med å bygge en slagkraftig interesseorganisasjon, som ivaretar de eldes ønske og rettigheter.

Vår lokale forening arbeider primært med saker som angår de eldre i bygda. Saker som sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Enan eldresenter, bibliotek og samferdsel er eksempler på dette.

Det arrangeres årlige  bussturer og deltakelse i regionale og lokale tilstelninger.

Gå til toppen