OBS: Ny dato Årsmøte Yset Vel/Bjørklund

Laster Arrangementer

Årsmøte i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

OBS! NY DATO!

Tid: Mandag 6. mai 2024 kl. 19.30

Sted: Bjørklund

Sakliste

  • Valg av ordstyrer og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Kontingent
  • Valg
  • innkomne saker

Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før årsmøtet avholdes (22. april).

Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder, Solveig Estensgård, innen 22. april.

Enkel servering.

Velkommen!

Styret i Yset Vel og Huslaget Bjørklund

Eli Estensgård (40 85 58 34)

Ola Rønning (91 77 12 13)

André Granvold (95 24 90 44)

Gå til toppen