Årsmøte Kvikne Songlag

Laster Arrangementer

Innkalling til årsmøte i Kvikne songlag 2024

Årsmøtet i Kvikne songlag avholdes i Kvikne samfunnshus 17/1-24 kl.20.00.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Årsmelding

4. Revidert regnskap

5. Saker som styret legger frem

6. Innkomne saker

7. Budsjett for kommende år

8. Valg

Frist for innkomne saker: 7/1. Må meldes skriftlig til styreleder Kari Beate B Rønning.

Frist for frasigelser av verv : 3/1. Meldes skriflig til leder i valgkomiteen Svein Magne Storaas.

Gå til toppen