Har du en liten sangfugl i deg?

Bli med i sangkoret da vel! Ta kontakt med Anne Laila på tlf. 909 14 821,
eller møt opp på øvelse.

Øvelser er på onsdager i Kvikne samfunnshus kl. 19.30-22.00