Årsmøte Kvikne IL

Laster Arrangementer

Årsmøte Kvikne Idrettslag

 Årsmøte for Kvikne Idrettslag (regnskapsåret 2023) avholdes tirsdag 18.mars 2024 klokka 19.30 på Kvikne Fjellhotell og Kafé.

SAKLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede. Velge dirigent og protokollfører. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Årsmeldinger
  4. Regnskap, herunder styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
  5. Innkomne saker
  6. Medlemskontingent
  7. Budsjett
  8. Organisasjonsplan
  9. Valg
  10. Styrehonorar

Innkomne saker skal sendes leder i styret, Anne Mette Grøtli, senest 4.mars.

Frasigelse av verv sendes valgkomiteens leder, Conrad Schärer, senest 4.mars.

Endelig sakliste vil publiseres på kvikne.no senest en uke før årsmøtet.

Enkel servering. Velkommen!

Styret:

Leder: Anne Mette Grøtli, på valg

Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen, valgt for 2 år i 2023, ett år igjen

Sekretær: Stig Rune Stai, på valg

Nestleder: fra undergruppa Ballgruppa; Ann Kristin Stai Frengstad (rulleres blant gruppelederne).

Styremedlemmer ellers er ledere fra undergruppene Ski/skiskyting (Eystein Bekken) og KvikTrim (Anne Kari Frengstad) og Harald Svergja (o-gruppa)

Vara: Bård Bjørsagård, på valg (vara velges for ett år om gangen)

Valgkomite:

Leder: Conrad Schärer (repr. O-gruppa)

Medlem: Eivor Moen (repr. Ballgruppa)

Vara: Mona Sæbø (repr. Ski/skiskyting)

(valgkomitéen baseres på en rulleringsplan, med representanter fra hhv O-gruppa – Ballgruppa – Ski/skiskyting – KvikTrim, der gruppene for hvert år rykker ett trinn opp; vara àmedlem àleder)

Kontrollutvalg:

Frode Flaa, valgt for 2 år i 2023, ett år igjen

Andreas Hylen, på valg

Vara: Kjetil Frengstad, på valg (vara velges for ett år om gangen)

Gå til toppen