Årsmøte Kvikne IL

Laster Arrangementer

Årsmøte Kvikne Idrettslag

Årsmøte for Kvikne Idrettslag (regnskapsåret 2023) avholdes mandag 18.mars 2024 klokka 19.30 på Kvikne Fjellhotell og Kafé.

SAKLISTE (endelig pr 10.03.2024):

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Velge dirigent og protokollfører. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Årsmeldinger
 4. Regnskap, herunder styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.
 5. Innkomne saker
 • Femundløpet – veien videre: Diskusjon og kartlegging av interesse for videre drift av sjekkpunkt Orkelbogen i regi av Kvikne IL. Sjekkpunktleder Kristoffer Flaa Sørensen innleder.
 1. Medlemskontingent
 2. Budsjett
 3. Organisasjonsplan, herunder ny «Lov for Kvikne Idrettslag»
 4. Valg
 5. Styrehonorar

Etter årsmøtet:

Infosak: Utbygging av varmebua/klubbhuset ved ski/skiskytteranlegget

 

Enkel servering. Velkommen!

Styret:

Leder: Anne Mette Grøtli, på valg

Kasserer: Ingeborg Schärer Nymoen, valgt for 2 år i 2023, ett år igjen

Sekretær: Stig Rune Stai, på valg

Nestleder: fra undergruppa Ballgruppa; Ann Kristin Stai Frengstad (rulleres blant gruppelederne).

Styremedlemmer ellers er ledere fra undergruppene Ski/skiskyting (Eystein Bekken) og KvikTrim (Anne Kari Frengstad) og Harald Svergja (o-gruppa)

Vara: Bård Bjørsagård, på valg (vara velges for ett år om gangen)

Valgkomite:

Leder: Conrad Schärer (repr. O-gruppa)

Medlem: Eivor Moen (repr. Ballgruppa)

Vara: Mona Sæbø (repr. Ski/skiskyting)

(valgkomitéen baseres på en rulleringsplan, med representanter fra hhv O-gruppa – Ballgruppa – Ski/skiskyting – KvikTrim, der gruppene for hvert år rykker ett trinn opp; vara àmedlem àleder)

Kontrollutvalg:

Frode Flaa, valgt for 2 år i 2023, ett år igjen

Andreas Hylen, på valg

Vara: Kjetil Frengstad, på valg (vara velges for ett år om gangen)

Gå til toppen