Årsmøte i pensjonistforbundet

Hjem/Årsmøte, Pensjonistforbundet Kvikne/Årsmøte i pensjonistforbundet
Laster Arrangementer

ÅRSMØTE
PENSJONISTFORBUNDET KVIKNE

STED: Kvikne Fjellhotell
TID: Onsdag 23/2-2022 KL 16.00
SAKLISTE
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett for 2022
6. Innkomne forslag
7. Valg
Frasigelse av verv til valgkomiteens leder Per Bjørsagård innen16/2.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende innen 16/2
Kaffe og kaker etter møtet. Caspar Schärer kommer og underholder.

STYRET.

Go to Top