Firma Rambøll er nå ferdig med sin utredning til Jernbaneverket om høyhastighetstog mellom Oslo og Trondheim.
Dokumentene kan du se her (tunge PDF-filer)
Det er tegnet inn en trasè gjennom Kvikne, og den er foreslått lagt til vestsida.
Her kan du se ett kart over trasèvalget.


(her finner du ukomprimert kart, NB: 1.3MB)

Lokalpolitikere i Nord-Østerdalen er veldig positive til Høyhastighetstog,
men ønsker vi på Kvikne et tog i 330 km/t  gjennom bygda hver time?
Kvikne.no ønsket å belyse dette, og inviterte til en uformell spørreundersøkelse.
1. Ønsker du at det skal gå Høyhastighetstog gjennom Kvikne?

Ja (48)  10%
Nei (386) 80%
Vet ikke (3)  1%
Ja, hvis det blir stopp på Kvikne. (Da vil det ikke bli stopp på Tynset, men både Oppdal, Berkåk og Tynset får tilnærmet lik reisetid til stasjon (overkant av 30min) Vi presiserer at dette alternativet ikke er valgt i Rambølls rapport, men vi ser det som «naturlig» å ta med da det vil gi mange flere muligheten til å nå f.eks Oslo på kort tid.  (48)  10%