Kvikne Skolemusikk har tradisjon med å arrangere Julelunsj nå i adventstida.

Inntektene av denne lunsjen går til å drifte korpset, som nesten år har planer om en Danmarkstur.
Bildet over er fra forrige utenlandstur til England (2008)
Støtt opp om våre musikere, kom på lunsj lørdag 3.desember!