Er dette en by?
Nei mener ett flertall av de som stemte!
Her er en oppsummering av valget:
Valgdeltagelsen var 21,4 %, og 58,6 % av disse stemte NEI til bystatus.

I Tynset kommune er det ca 4260 stemmeberettigede, og av disse er det 913 som har avgitt stemme ved denne avstemningen. Dette gir en deltagelse på hele 21,4 %.
Fordeling av stemmer:

JA                    38,3 %  (350 stk)                      
NEI                  58,6 %  (535 stk)

VET IKKE           3,1 %  (28 stk)

Tynset kommune er en av 10 kommuner som deltar i e-valg 2011-prosjektet som skal utvikle en løsning for elektronisk stemmegivning ved ordinære valg i Norge. De fleste andre forsøkskommunene har også gjennomført prøvevalg i sine kommuner. Valgdeltagelsen i Tynset kommune var på 21,4 %, og dette er et veldig bra resultat sammenlignet med valgdeltagelsen under prøvevalgene i de andre forsøkskommunene!